Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

Vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Trong một doanh nghiệp, kế toán quản trị đóng vai trò vô cùng quan trọng để đưa ra những quyết định kinh doanh thông minh và hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp. 

Kế toán quản trị là gì?

Theo Luật Kế toán Việt Nam năm 2003, thông tư 53/2006/TT-BTC thì kế toán quản trị được định nghĩa như sau:

“Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.”

Kế toán quản trị là gì?
Kế toán quản trị là gì?

 

Hiểu đơn giản, kế toán quản trị là một hình thức kế toán được sử dụng để quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của một công ty. Nó bao gồm việc thu thập, phân tích và báo cáo thông tin tài chính để giúp quản lý hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh và ra quyết định đúng đắn.

Kế toán quản trị cũng giúp các nhà quản lý có được thông tin về lợi nhuận, chi phí và nguồn lực để đưa ra các quyết định chiến lược. Nó tập trung vào các thông tin liên quan đến chi phí sản xuất, doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động kinh doanh, giúp cho nhà quản lý có thể quản lý và kiểm soát các hoạt động của công ty một cách hiệu quả.

Một số công việc trong kế toán quản trị bao gồm lập kế hoạch chi tiêu, tối ưu hóa chi phí, đánh giá hiệu suất và lập báo cáo tài chính. Kế toán quản trị là một công cụ quan trọng trong quản lý kinh doanh và được áp dụng rộng rãi trong các công ty và tổ chức kinh doanh.

Kế toán quản trị có vai trò gì trong doanh nghiệp?

Kế toán quản trị là một phần quan trọng của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp. Với vai trò chủ chốt trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, vai trò kế toán quản trị đóng góp vào việc xác định và phân tích thông tin tài chính, đưa ra các quyết định quản trị hợp lý, từ đó đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa lợi nhuận.

Vai trò đầu tiên của kế toán quản trị là xây dựng kế hoạch (Planning), bao gồm việc tìm kiếm thông tin, phân tích và đưa ra kế hoạch chi tiết về các hoạt động kinh doanh trong tương lai. Nhờ vai trò này, kế toán quản trị cung cấp cho các quản lý các thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đúng đắn và hợp lý cho doanh nghiệp.

Kế toán quản trị giúp doanh nghiệp xây dựng và quản lý ngân sách, từ đó đưa ra các kế hoạch chi tiêu và đầu tư. Kế toán quản trị cũng thường đóng vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro tài chính của doanh nghiệp, bằng cách đưa ra các phân tích chi tiết về những vấn đề liên quan đến tài chính và đưa ra các giải pháp hợp lý.

Kế toán quản trị giúp doanh nghiệp kiểm soát các hoạt động kinh doanh hiện tại và so sánh với kế hoạch đã đề ra trước đó, nhằm phát hiện sớm các sai sót và đưa ra các biện pháp khắc phục. Nhờ vai trò này, kế toán quản trị giúp các quản lý có thể theo dõi và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Ngoài ra, kế toán quản trị cũng giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hoạt động kinh doanh của mình thông qua các báo cáo tài chính như báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo tài sản cố định, báo cáo lợi nhuận và lỗ. Thông qua việc phân tích các báo cáo này, kế toán quản trị đưa ra những phân tích, đánh giá về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giúp quản lý đưa ra các quyết định quan trọng.

Không những thế, kế toán quản trị còn thường có nhiệm vụ thực hiện các phân tích chi phí và giá thành, giúp doanh nghiệp tìm kiếm những cách tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận. Việc tối ưu hóa chi phí là một trong những yếu tố quan trọng trong việc duy trì và phát triển doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hiện nay.

Đừng bỏ qua: Top 5 lưu ý về quản lý và sử dụng con dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu

Kế toán quản trị giống và khác gì với kế toán tài chính

Kế toán quản trị và kế toán tài chính là hai thuật ngữ thường bị nhầm lẫn trong môi trường doanh nghiệp. Vậy đâu là sự giống và khác nhau giữa hai vị trị công việc này.

Kế toán quản trị giống và khác gì với kế toán tài chính
Kế toán quản trị giống và khác gì với kế toán tài chính

Về giống nhau: 

Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều là hai lĩnh vực quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Mặc dù có những khác biệt trong cách tiếp cận và mục đích sử dụng, nhưng hai lĩnh vực này cũng có một số điểm giống nhau.

Điểm giống nhau đầu tiên là cả hai lĩnh vực đều sử dụng các công cụ và kỹ thuật kế toán để thu thập, phân tích và báo cáo thông tin tài chính. Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều cần quản lý, ghi nhận, kiểm tra và đánh giá thông tin liên quan đến tài sản, nợ, vốn, doanh thu và chi phí của một tổ chức.

Thứ hai, cả hai lĩnh vực đều tập trung vào việc quản lý và kiểm soát tài chính của tổ chức. Kế toán tài chính tập trung vào việc tạo ra báo cáo tài chính, cung cấp thông tin về hiệu quả tài chính và giúp người sử dụng thông tin tài chính đưa ra quyết định kinh doanh. Kế toán quản trị tập trung vào việc sử dụng thông tin tài chính để phân tích, đưa ra dự đoán và đưa ra quyết định quản lý tài chính cho tổ chức.

Thứ ba, cả hai lĩnh vực đều cần hiểu về các quy định liên quan đến kế toán và tài chính. Kế toán tài chính và kế toán quản trị đều cần nắm rõ các quy định về kế toán, thuế và tài chính để đảm bảo rằng các báo cáo và thông tin tài chính được tạo ra đúng cách và đầy đủ.

Về điểm khác nhau: 

Kế toán tài chính tập trung vào việc ghi nhận, phân tích và báo cáo các giao dịch tài chính của doanh nghiệp. Mục đích chính của kế toán tài chính là cung cấp thông tin tài chính đáng tin cậy cho các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng và các nhà đầu tư. Kế toán tài chính thường sử dụng các tiêu chuẩn kế toán quốc tế để đảm bảo tính đúng đắn và tối ưu hoá quy trình kế toán.

Kế toán quản trị là một phần của quản lý doanh nghiệp và tập trung vào việc cung cấp thông tin quản lý để hỗ trợ quyết định của các nhà quản lý. Mục đích chính của kế toán quản trị là cung cấp thông tin tài chính nhanh chóng, đáng tin cậy và thích hợp để hỗ trợ việc quản lý doanh nghiệp. Kế toán quản trị thường sử dụng các phương pháp phân tích chi phí và quản lý chi phí để hỗ trợ quyết định về chiến lược kinh doanh và tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Một điểm khác biệt khác giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính là người sử dụng cuối cùng của thông tin kế toán. Kế toán tài chính cung cấp thông tin cho các bên liên quan bên ngoài doanh nghiệp, trong khi kế toán quản trị cung cấp thông tin cho các nhà quản lý bên trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, kế toán quản trị và kế toán tài chính còn có sự khác biệt về phạm vi hoạt động. Kế toán tài chính thường xuyên xử lý các giao dịch tài chính hàng ngày, chẳng hạn như các giao dịch mua bán hàng hoá, trả lương, thu nhập từ đầu tư, v.v. Trong khi đó, kế toán quản trị tập trung vào các hoạt động quản lý chi phí, lợi nhuận và tăng trưởng kinh doanh. Kế toán quản trị thường xử lý các dữ liệu chi phí, dữ liệu sản xuất, dữ liệu kinh doanh, dữ liệu tồn kho và dữ liệu khác liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

Một điểm khác biệt giữa vai trò kế toán quản trị và kế toán tài chính là phương pháp đánh giá dữ liệu tài chính. Kế toán tài chính thường dựa trên các phương pháp chung để đánh giá tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp, như định giá thị trường, giá trị hạch toán, v.v. Trong khi đó, kế toán quản trị thường sử dụng các phương pháp đánh giá đặc thù, chẳng hạn như định giá chi phí sản xuất hoặc định giá khả năng sản xuất để hỗ trợ quyết định đầu tư và kế hoạch sản xuất.

Với những thông tin chúng tôi cung cấp ở trên, hi vọng các chủ doanh nghiệp có thể chọn được cho mình người làm kế toán quản trị phù hợp cũng như góp phần xây dựng, phát triển doanh nghiệp tốt hơn. 

Theo dõi Mahata.net để biết thêm nhiều kiến thức hay về kế toán tài chính. Nếu bạn muốn được tư vấn về kế toán tài chính, hãy để lại email hoặc số điện thoại ở phần bình luận bên dưới nhé!