Doanh Nghiệp Có Dưới 10 Lao Động Có Bắt Buộc Có Kế Toán Trưởng không? Pháp luật quy định như thế nào?

có nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi liệu doanh nghiệp có dưới 10 lao động có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?

Doanh Nghiệp Có Dưới 10 Lao Động Có Bắt Buộc Có Kế Toán Trưởng không? Pháp luật quy định như thế nào?

Kế toán trưởng là một trong những vị trí quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào, đảm bảo cho việc quản lý tài chính và báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định và đầy đủ. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi liệu doanh nghiệp có dưới 10 lao động có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Bài viết sẽ cung cấp thông tin cần thiết để các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về vai trò của kế toán trưởng trong việc quản lý tài chính của mình.

Kế toán trưởng là gì? Vai trò của kế toán trưởng trong doanh nghiệp?

Kế toán trưởng là vị trí quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán trong một doanh nghiệp. Kế toán trưởng có trách nhiệm đảm bảo việc quản lý và báo cáo tài chính của doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác. Vai trò của kế toán trưởng là rất quan trọng, bởi vì họ phải đảm bảo rằng các số liệu tài chính được báo cáo cho các bên liên quan như cổ đông, các cơ quan quản lý và ngân hàng đều chính xác và đáng tin cậy.

Kế toán trưởng là gì? Vai trò của kế toán trưởng trong doanh nghiệp?
Kế toán trưởng là gì? Vai trò của kế toán trưởng trong doanh nghiệp?

 

Kế toán trưởng có nhiều trách nhiệm khác nhau trong doanh nghiệp. Trong số đó, việc quản lý, kiểm soát và báo cáo tài chính là một trong những nhiệm vụ chính của kế toán trưởng. Họ phải đảm bảo rằng các báo cáo tài chính được thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ thông tin. Kế toán trưởng cũng phải đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được thực hiện một cách chính xác và tuân thủ các quy định về kế toán.

Kế toán trưởng cũng có trách nhiệm quản lý các nhân viên kế toán và kiểm soát các hoạt động của họ. Họ phải đảm bảo rằng các nhân viên kế toán của doanh nghiệp được đào tạo đầy đủ về các quy định kế toán và hiểu rõ các quy trình và quy trình kiểm soát tài chính của doanh nghiệp.

Một trong những vai trò quan trọng khác của kế toán trưởng là tư vấn cho ban lãnh đạo doanh nghiệp về các quyết định tài chính. Kế toán trưởng phải có kiến thức sâu sắc về kế toán và tài chính để có thể cung cấp các khuyến nghị chính xác và đáng tin cậy cho các nhà quản lý. Kế toán trưởng cũng có trách nhiệm giám sát chi phí và ngân sách của doanh nghiệp để đảm bảo rằng chúng được quản lý một cách hiệu quả.

Cuối cùng, kế toán trưởng cũng có trách nhiệm duy trì và cập nhật các chính sách và quy trình kế toán để đảm bảo rằng các hoạt động kế toán của doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán. Họ phải luôn cập nhật về các quy định và luật pháp mới liên quan đến kế toán và tài chính để đảm bảo rằng doanh nghiệp của họ tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Vì vị trí quản lý quan trọng của kế toán trưởng trong doanh nghiệp, họ cần phải có các kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt. Họ phải có khả năng lập kế hoạch, quản lý tài nguyên, tạo động lực cho đội ngũ kế toán và giải quyết các vấn đề tài chính phức tạp.

Tóm lại, kế toán trưởng có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán của doanh nghiệp. Họ phải đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kế toán và tài chính của doanh nghiệp được thực hiện đúng cách và đáng tin cậy. Đồng thời, kế toán trưởng còn phải đảm bảo rằng các quy trình và chính sách kế toán được duy trì và cập nhật liên tục để đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp và các quy định pháp luật.

Không được bỏ qua: Top 10 cách để quản lý tiền mặt trong doanh nghiệp hiệu quả

Doanh Nghiệp Có Dưới 10 Lao Động Có Bắt Buộc Có Kế Toán Trưởng không? 

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì các doanh nghiệp, hợp tác xã phải bố trí kế toán trưởng Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng. tuy nhiên trừ các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Doanh Nghiệp Có Dưới 10 Lao Động Có Bắt Buộc Có Kế Toán Trưởng không? 
Doanh Nghiệp Có Dưới 10 Lao Động Có Bắt Buộc Có Kế Toán Trưởng không? 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định doanh nghiệp siêu nhỏ gồm các doanh nghiệp sau:

– Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP

-Doanh nghiệp, hợp tác xã phải bố trí kế toán trưởng. Nếu chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng.

-Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này, doanh nghiệp phải bố trí người làm kế toán trưởng..

Tuy nhiên, khoản 2 Điều này cũng chỉ rõ: Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định, doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định như sau:

– Có không quá 10 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc nguồn vốn không quá 03 tỷ đồng: Với doanh nghiệp siêu nhỏ lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng.

– Có không quá 10 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng: Với doanh nghiệp siêu nhỏ lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Từ những quy định trên của pháp luật, chúng ta có thể kết luận rừng: các doanh nghiệp đều bắt buộc phải có kế toán trưởng, trừ doanh nghiệp siêu nhỏ.

Trường hợp bắt buộc mà doanh nghiệp không có kế toán trưởng thì xử phạt thế nào?

Pháp luật Việt Nam quy định như sau: 

Điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập có quy định xử phạt đối với hành vi không bố trí kế toán trưởng. Cụ thể:

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 5 Nghị định 102/2021/NĐ-CP quy định mức phạt trên là mức phạt dành cho cá nhân đối với tổ chức thì mức phạt sẽ gấp đôi.

Nếu doanh nghiệp không có kế toán trưởng, có thể thuê dịch vụ bên ngoài hay không?

Căn cứ Điều 22 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định các doanh nghiệp tư nhân được phép thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán có quyền và trách nhiệm của kế toán trưởng quy định tại Điều 55 Luật Kế toán. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về việc thuê dịch vụ làm kế toán, thuê dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Và đương nhiên, người này cần đáp ứng 10 yếu tố lưu ý khi tìm người làm kế toán cho công ty. Bạn hoàn toàn có thể xem kỹ hơn tại bài viết này của chúng tôi. 

Với vai trò quan trọng như đã phân tích ở trên, dù không bắt buộc nhưng đối với doanh nghiệp dưới 10 lao động, tìm một người làm kế toán phù hợp cũng là điều cần thiết để xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp lớn hơn, cần chú ý thực hiện đúng pháp luật để không bị xử phạt đáng tiếc và gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty mình. 

Theo dõi Mahata.net  để biết thêm nhiều kiến thức hay về kế toán tài chính. Nếu bạn muốn được tư vấn về kế toán tài chính, hãy để lại email hoặc số điện thoại ở phần bình luận bên dưới nhé!